Rada Najwyższa Ukrainy: Rok 2022 rokiem UPA

Czarna Księga to kronika ponurych z naszej perspektywy zdarzeń i poczet odpowiedzialnych za nie osób, które swoimi działaniami uderzają w Polskę i szkodzą interesom naszego państwa oraz całego regionu. Może się to odbywać np. poprzez szowinizm czy politykę historyczną promującą osoby i organizacje odpowiedzialne za ludobójstwo i wzniecanie waśni narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym kontekście wpis otwierający Czarną Księgę wydaje się być oczywisty.

Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała podniesienie obchodów 80-lecia powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) do rangi państwowej. Wcześniej Lwowska Rada Obwodowa ustanowiła rok 2022 rokiem UPA.

Organizacja ta jest odpowiedzialna za ludobójstwo na co najmniej 100 tys. Polaków, w tym kobiet i dzieci, zamordowanych ze szczególnym okrucieństwem.

Lokalna państwowa Administracja Obwodowa opracowała program wydarzeń z okazji tych obchodów i zagwarantowała jego sfinansowanie, Rada Najwyższa zadbała zaś o to, by nadać uroczystościom ogólnopaństwowy charakter.

Poniżej publikujemy protokół z głosowania Rady Najwyższej Ukrainy. Uważamy, że osoby, które głosowały „ZA” podniesieniem rangi obchodów rocznicy 80-lecia UPA do poziomu państwowego powinny zostać pozbawione możliwości wjazdu na teren Polski.

Partia „Sługa Narodu”

Liczba deputowanych – 242

Za – 196, przeciwko – 2, wstrzymało się – 1, nie głosowało -13, nieobecnych – 30

Aliksijczuk Oleksander Wasyliowicz Za Wasylijew Igor Sergejowicz Za
Ananczenko Michajło Olegowicz za Watras Wołodimir Antonowicz Za
Aristow Jurij Jurijewicz za Wintoniak Olena Wasylijewna Za
Babak Sergej Witaliewicz Przeciwko Wojcechowski Witalij Oleksandrowicz Za
Bakumow Oleksander Sergejowicz Za Woronow Wołodimir Anatolijewicz Za
Bezgin Witalij Jurijewicz Za Gajdu Oleksander Wasilijowicz Za
Beleniuk Żan Wensanowicz Za Gałuszko Mikoła Leonidowicz Za
Boblach Andrij Rostisławowicz Za Gerasimenko Igor Leonidowicz Nieobecny
Bogucka Elizawieta Petriwna Za Gerus Andrij Michajłowicz Za
Bondar Ganna Wiaczesławowna Za Gorbenko Rusłan Oleksandrowicz Nie głosował
Borzowa Iryna Naumowna Za Gorobiec Oleksander Sergejowicz Za
Bragar Eugenij Wadimowicz Za Grinczuk Oksana Anatolijewna Za
Bułach Łada Walentynowna Za …………………………………… Za
Wagner Wiktoria Olekcandrowna Za
Wasiliw Igor Wołodimirowicz Za
Wasilkowski Igor Igorewicz nieobecny
Wienisławski Fiodor Wołodimirowicz Za
Wirastiuk Wasyl Jarosławowicz Za
Wołodina Daria Artiomowna Wstrzymala się
Worońko Oleg Eugeniewicz Nieobecny
Gałajczuk Wadim Sergejowicz Za
German Denis Wadimowicz Za
Germancew Daniło Oleksandrowicz Za
Goreniuk Oleksander Oleksandrowicz Za
Griwko ……………………….. Za
Alachwerdijewa Iryna Walerijewna Za
Arachamia Dawid Georgijewicz Za
Arceniuk Jleg Oleksejowicz Za
Babij Roman Wiaczesławowicz Za
Bardina Marina Olegowna Za
Bezugła Marjana Wołodimirowna Za
Berezin Maksim Jurijewicz Za
Bogdanieć Andrij Wołodimirowicz Za
Bożyk Walerij Iwanowicz Za
Bondarenko Oleg Wołodimirowicz Za
Borodin Władisław Walerijowicz Nieobecny
Bużański Maksim Arkadijewicz Przeciwko
Bunin Sergij Walerijowicz Za
Wasylewska-Smagluk Olga Michajłowna Za
…………………………………………… Nieobecny Skorik Mikoła Leonidowicz Przeciwko
……. Antonina Kierimowna Wstrzymała się Sołod Jurij Wasyliowicz Nieobecny
Stołar Wadim Machajłowicz Nieobecny Surkis Grigory Michajłowicz Nieobecny
Feldman Oleksander Borisowicz Nieobecny Chrystenko Fiodor Wołodimirowicz Nie głosował
Czornij Wiktor Iwanowicz Nieobecny Szufricz Niestor Iwanowicz Nie głosował

Kłub partii politycznej „Europejska Solidarność”

Liczba deputowanych – 27

Za – 22, Przeciwko – 0, Wstrzymalo się – 0, Nie głosowało – 2, Nieobecni – 3

Aleksejew Sergij Olegowicz Za Arijew Wołodimir Igorjowicz Nie głosował
Bondar Michajło Leontijewicz Za Wieliczkowicz Mikoła Romanowicz Za
Wjatrowicz Wołodimir Michajłowicz Za Gerasimow Artur Wołodimirowicz Za
Geraszczenko Iryna Wołodimirowna Za Gonczarenko Oleksij Oleksejewicz Za
Dżemilew Mustafa Za Zabrodśki Michajło Witalijewicz Za
Zinkiewicz Jana Wadimowna Za Ionowa Maria Mikolajewna Za
Klimpusz-Cyncadze Iwanna Orestiwna Za Kniażycki Mikoła Leonidowicz Nieobecny
Kniazewicz Rusłan Pietrowicz Za Kubiw Stepan Iwanowicz Za
Łopuszański Andrij Zarosławowicz Nie głosował Pawlenko Rostisław Mikołajowicz Za
Parubij Andrij Wołodimirowicz Za Poroszenko Petro Oleksejowicz Nieobecny
Sawrasow Maksim Witalijewicz Za Syniutko Oleg Michajłowicz Nieobecny
Sjumar Wiktoria Pitriwna Za Fedina Sofia Romanowna Za
Friz Iryna Wasylijewna Za Czyjgoz Achtem Zejtullajewicz Za
Jużanina Nina Petriwna Za

Klub partii politycznej „Batkiwszczyna”

Liczba deputowanych – 25

Za – 11, przeciwko – 0, Wstrzymało się – 0, Nie głosowało – 1, Nieobecnych – 13

Abdullin Oleksander Rafkatowicz Nieobecny Bondarew Konstanty Anatolijewicz
Własenko Sergij Wołodimirowicz Za Wolinieć Michajło Jakowicz
Daniłow Witalij Bogdanowicz Nieobecny Dubil Walery Oleksandrowicz .
Danuca Oleksander Anatolijewicz Za Demczenko Sergij Oleksijowicz Za
Dirdin Maksim Ewgenowicz Nie głosował Didenko Julia Oleksandrowna Za
Dmitrijewa Oksana Oleksandrowna Nie głosowała Drabowśki Anatolij Grigorijowicz Za
Dubnow Artiom Wasylijowicz Za Dunda Oleg Andrijowicz Za
Żmerenecki Oleksij Sergejowicz Za Żupanin Andrij Wiktorowicz Za
Zabłocki Marian Bogdanowicz Za Zaburanna Lesja Walentinowna Nieobecna
Zawitniewicz Oleksander Machajłowicz Za Zagorujko Alina Leonidowna Za
Zadorożnij Andrij Wiktorowicz Za Zadorożnij Mikoła Mikolajowicz Za
Zaremśki Maksim Walentinowicz Za Zasławski Jurij Iwanowicz Za
Zacharczenko Wołodimir Wasylijowicz Za Zdebski Jurij Wiktorowicz Za
Zub Walery Oleksejowicz Za Zujew Maksim Sergijowicz Za
Iwanow Wołodimir Illicz Za Ionuszas Sergij Konstantinowicz Za
Kabanow Oleksander Ewgenijewicz Za Kałaur Iwan Romanowicz Nieobecny
Kalczenko Sergij Witalijewicz Nieobecny Kamelczuk Jurij Oleksandrowicz Nieobecny
Kaptelow Roman Wołodimirowicz Za Kasaj Gennadij Oleksandrowicz Nie głosował
Kasaj Konstanty Iwanowicz Nie głosował Kaczura Oleksander Anatolijewicz Za
Kiriczenko Mikoła Oleksandrowicz Za Kisilewski Dmitro Dawidowicz Za
Kicak Bogdan Wiktorowicz Za Kinzburśka Wiktoria Oleksandrowna nieobecna
Kisel Jurij Grigorijewicz Za Kłoczko Andrij Andrijowicz Za
Kowal Olga Wołodimirowna Nieobecna Kowaliow Artiom Wołodimirowicz Za
Kowaliow Oleksij Iwanowicz Nieobecny Kowalczuk Oleksander Wołodimirowicz Za
Kozak Wołodimir Wasylijewicz Za Kozir Sergij Wiaczesławowicz Nie głosował
Koleboszin Sergij Walerijewicz Za Kolew Oleg Wiktorowicz Za
Kolisnik Anna Sergijewna Nieobecna Koluch Walery Wiktorowicz Za
Kopanczuk Olena Ewgenijewna Za Kopilenko Oleksander Lubimowicz Za
Kopitin. Igor Wołodimirowicz Za Koriawczenkow Jirij Warerijewicz Za
Kostin Andrij Ewgenowicz Za Kostrijczuk Sergij Woodimirowicz Za
Kostiuk Dmitro Sergijowicz Za Kostiuch  Anatolij Wiaczesławowicz Za
Krawczuk Ewgenia Michajłowna Za Krasow Oleksij Igorowicz Za
Krejdenko Wołodimir Wiktorowicz Za Kriworuczkina Olena Woodimirowna Za
Kriwoszejew Igor Sergijewicz Za Kriaczko Michajło Walerijewicz Za
Kuzbit Jurij Michajłowicz Za Kuzniecow Oleksij Oleksandrowicz Za
Kuzminich Sergij Wołodimirowicz Nieobecny Kultenko Artiom Walerijewicz Nieobecny
Kunajew Artiom Jurijewicz Nieobecny Kunicki Oleksander Olegowicz Za
Za Dowgij Oleś Stanisławowicz Nieobecny
Kondratiuk Olena Konstantinowna Za Iwanisow RomanWalerijewicz Za
Leros Geo Bagratowicz Za Kornijenko Oleksander Sergijowicz Za
Magomiedow Musa Sergijowicz Nie głosował Nowiński Wadim Władisławowicz Nieobecny
Razumkow Dmitro Oleksandrowicz Za Sawczuk Oksana Wasylijewna Za
Switliczna Julia Oleksandrowna Nieobecna Socha Roman Wasylijowicz Za
Stefanczuk Rusłan Oleksijowicz Nieobecny Szpenow Dmitro Jurijewicz Nieobecny
Jurczenko Oleksander Mikołajowicz Za Jakowenko Eugen Gennadijowicz Za

Grupa deputowanych partii „Za przyszłość”

Liczba deputowanych – 21

Za – 9, Przeciwko – 0, Wstrzymało się – 1, Nie głosowało – 2, Nieobecni – 9

Bałoga Wiktor Iwanowicz Nie głosował Batenko Taras Iwanowicz  Za
Bondar Wiktor Wasylijowicz Nieobecny Gerega Oleksander Wołodimirowicz Nieobecny
Guz Igor Wołodimirowicz Za Dubniewicz Jarosław Wasylijowicz Nieobecny
Iwachiw Stepan Petrowicz Nieobecny Kisse Anton Iwanowicz Wstrzymał się
Konstankiewicz Iryna Mirosławowna Za Łabaziuk Sergij Petrowicz Nieobecny
Lubiniec Dmitro Walerijowicz Za Mińko Sergij Anatolijewicz Za
Mołotok Igor Fiodorowicz Nieobecny Mialik Wiktor Niczyporowicz Za
Palicja Igor Petrowicz Za Rudik Sergij Jarosławowicz Nieobecny
Skorochod Anna Konstantinowna Za Urbański Anatolij Igorowicz Nie głosował

 

…………………………. Za Dowgij Oleś Stanisławowicz Nieobecny
Kondratiuk Olena Konstantinowna Za Iwanisow RomanWalerijowicz Za
Leros Geo Bagratowicz Za Kornijenko Oleksander Sergijowicz Za
Magomiedow Musa Sergijowicz Nie głosował Nowiński Wadim Władisławowicz Nieobecny
Razumkow Dmitro Oleksandrowicz Za Sawczuk Oksana Wasylijewna Za
Switliczna Julia Oleksandrowna Nieobecna Socha Roman Wasylijewicz Za
Stefanczuk Rusłan Oleksijowicz Nieobecny Szpenow Dmitro Jurijowicz Nieobecny
Jurczenko Oleksander Mikołajowicz Za Jakowenko Eugen Gennadijowicz Za

 

Łaba Michajło Michajłowicz Za Leonow Oleksij Oleksandrowicz Za
Lis Olena Georgijewna Nieobecna Litwinenko Sergij Anatolijewicz Za
Litwinow Oleksander Mikolajowicz Za Liczman Ganna Wasylijewna Za
Lubota Dmitro Walerijowicz Za Laszenko Anastasia Oleksijewna Nieobecna
Mazuraszu Georgij Georgijowicz Za Mandzij Sergij Wołodimirowicz Za
Marikowśki Oleksander Walerijowicz Nieobecny Marusjak Oleg Romanowicz Za
Marczenko Ludmiła Iwanowna Za Marczuk Igor Petrowicz Za
Masłow Denis Wiaczesławowicz Za Matusewicz Oleksander Borisowicz Za
Miedianik Wiaczesław Anatolijowicz Za Mezencewa Maria Sergijewna Za
Melnik Pawło Wiktorowicz Za Mereżko Oleksander Oleksandrowicz Nie głosował
Mikisza Dmitro Sergijowicz Nieobecny Misjagin Jurij Michajłowicz Nie głosował
Michajluk Galina Olegiwna Za Mowczan Oleksij Wasylijewicz Za
Mokan Wasyl Iwanowicz Za Motowiłowiec Andrij Wiktorowicz Za
Moszeniec Olena Wołodimirowna Za Mulik Roman Mironowicz Nieobecny
Murdij Igor Jurijewicz Nieobecny Nagajewski Artiom Sergejewicz Za
Nagorniak Sergij Wołodimirowicz Za Naliotow Dmitro Oleksandrowicz Za
Natalucha Dmitro Andrijewicz Za Niegulewski Igor Petrowicz Za
Niekludow Władlen Michajłowicz Za Nesterenko Kiryll Oleksandrowicz Za
Nikitina Marina Wiktorowna Za Nowikow Michajło Mikolajewicz Za
Owczynnikowa Julia Jurijewna Za Odarczenko Andrij Mikolajewicz Za
Ostapenko Anatolij Dmitrijewicz Za Pawlisz Pawło Wasylijewicz Za
Pawłowski Petro Iwanowicz Za Pawluk Maksim Wasylijewicz Za
Pasiczny Oleksander Stanisławowicz Za Paszkowski Maksim Igorowicz Za
Perebijnis Maksim Wiktorowicz Za Petruniak Ewgen Wasylijewicz Za
Piwowarow Ewgen Pawłowicz Za Pidłasa Roksołana Andrijewna Za
Pidgorna Wiktoria Wałentynowna Za Poturajew Mykita Rusłanowicz Za
Priputeń ……. Za Proszczuk Edward Petrowicz Za
…… Nieobecna Puszkarenko Arsenij Michajłowicz Nie głosował
…………………. Nieobecna Raducki Michajło Borisowicz Za
… Iwan Adamowicz Nieobecny Szapowałow Jurij Anatolijewicz Nieobecny
… Petro Wasykijewicz Za

Grupa deputowanych „DOWIRA”

Liczba deputowanych – 20

Za – 15, Przeciwko – 0, Wstrzymało się – 0, Nie głosowało – 1, Nieobecni – 4

Areszonkow Wołodimir Jurijewicz Nieodecny Babenko Mikoła Wiktorowicz Za
Bokuniec Pawło Andrijewicz Za Bilozir Łarysa Mikolajewna Za
Wacak Gennadij Anatolijewicz Nieobecny Welmożnij Sergij Anatolijewicz Za
Gorwat Robert Iwanowicz Nie głosował Jefimow Maksim Wiktorowicz Nieobecny
Iwanczuk Andrij Wołodimirowicz Za Kit Andrij Bogdanowicz Nieobecny
Kowaliow Miloła Iwanowicz Za Kulinicz Oleg Iwanowicz Za
Kuczer Mikoła Iwanowicz Za Łunczenko Walerij Walerijewicz Za
Luszniak Mikoła Wołodimirowicz Za Pietjowka Wasyl Wasylijewicz Za
Polak Władysław Mikołajowicz Za Prichodko Borys Wiktorowicz Za
Suchow Oleksander Sergijowicz Za Szachow Sergij Wołodimirowicz Za

Klub partii politycznej „GOŁOS”

Liczba deputowanych – 20

Za – 16, Przeciwko – 0, Wstrzymało się – 0, Nie głosowało – 2, Nieobecni – 2

Bobrowska Sołomija Anatolijewna Za Wasylenko Ljesia Wołodimirowna Nieobecna
Wasylenko Galina Iwanowna Za Żelezniak Jarosław Iwanowicz Za
Klimenko Julia Leonidowna Za Kostenko Roman Wasylijewicz Za
Łoziński Roman Michajłowicz Za Makarow Oleg Anatolijewicz Za
Osadczuk Andrij Petrowicz Za Pipa Natalia Romanowna Za
Rachmanin Sergij Iwanowicz Za Rudik Kipa Oleksandrowna Nie głosowała
Rusiszyn Jarosław Iwanowicz Za Sowsun Inna Romaniwna Za
Stefaniszyna Olga Anatolijewna Nieobecna Umerow Rustem Enwerowicz Za
Ustinowa Oleksandra Jurijewna Za Cabal Wołodimir Wołodimirowicz Za
Szaraśkin Andrij Andrijowicz Za Jurczyszyn Jarosław Romanowicz Nie głosował
Skripka Tietiana Wasylijewna Za Sowa Oleksander Georgijowicz Za
Sowgiria Olga Wołodimirowna Za Sołomzuk Dmitro Wiktorowicz Za
Solski Mikoła Tarasowicz Za Sternijczuk Walerij Oleksandrowicz Za
Stafańczuk Mikoła Oleksijowicz Za Stricharski Andrij Petrowicz Za
Struniewicz Wadim Olegowicz Za Suszko Pawło Mikolajowicz Za
Tarasenko Taras Petrowicz Za Tarasow Oleg Sergijowicz Za
Timofijczuk Wołodimir Jarosławowicz Za Tiszczenko Mikoła Mikolajowicz Nieobecny
Tistik Rostisław Jarosławowicz Za Tkaczenko Maksim Mikołajowicz Nie głosował
Tkaczenko Oleksander Michajłowicz Za Torochtij Bogdan Grigirijewicz Za
Tretjakowa Galina Mikołajiwna Za Truchin Oleksander Mikolajowicz Za
Ustenko Oleksij Olegowicz Za Fedijenko Oleksander Pawłowicz Za
Fris Igor Pawłowicz Za Frołow Pawło Walerijewicz Za
Chalimon Pawło Witalijewicz Za Chołodow Andrij Iwanowicz Za
Chomenko Olena Wiktorowna Nieobecna Cyba Tetiana Wiktorowna Za
Czernew Egor Wołodimirowicz Za Czerniawski Stepan Mikolajowicz Za
Czornij Dmitro Sergejowicz Nie głosował Czornomorow Artiom Olegowicz Za
Szwaczko Anton Oleksijowicz Za Szwec Sergij Fiodorowicz Za
Szynkarenko Iwan Anatolijewicz Za Szypajło Ostap Igorowicz Za
Szoł Margaryta Witalijewna Za Szpak Lubow Oleksandrowna Nieobecna
Sztepa Sergij Sergijowicz Za Szulak Olena Oleksijewna Za
Junakow Iwan Sergijowicz Za Jurasz Swiatosław Andriowicz Za
Jakimenko Pawło Witalijowicz Za Jakowlewa Nelli Illijiwna
Janczenko Galina Igoriwna Za Jaremenko Bogdan Wasylijowicz
… Jelizaweta Oleksijiwna Nieobecna Jacyk Julia Grigoriwna

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *